Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Flyktingministern: "Kabul hoppas på ett slutgiltigt utvisningsstopp"

Press Release   •   Jun 09, 2017 00:08 CEST

Kabul hofft auf endgültigen Abschiebestopp DW Akademie 2.6.2017

Översättning Ulrika Lundin

Hur går det vidare med de utvisade afghanska asylsökarna?

Kabul hoppas att den nya utvärderingen av läget i Afghanistan ska leda till slutet på utvisningarna, säger vice flyktingsminister Alema till DW.

Alema: Vi är glada att tyska regeringens, speciellt Angela Merkels, position i det här ärendet har blivit klarare. Det sägs om och om igen att det finns säkra regioner i Afghanistan och att de återkommande kan leva i dessa regioner. Men ni vet att detta inte längre stämmer.

Afghanistan befinner sig för tillfället i krig med 20 terroristiska grupperingar, och säkerhetsläget har försämrats ordentligt. Som redan känt undersöker USA och några europeiska länder om de ska skicka extra militär personal till Afghanistan.

Allt detta är bevis på att läget i Afghanistan inte är säkert. Trettioen av 34 provinser är inte längre säkra, människor flyr från dessa provinser. Trots att tyska regeringens beslut bara är provisoriskt hoppas vi att resultaten från undersökningarna av säkerhetsläget leder till att utvisningarna av afghanska flyktingar ställs in.

Finns det överhuvudtaget säkra regioner i Afghanistan som den tyska regeringen påstår, och i så fall vilka är det?

Med dessa säkra regioner menar ni säkert provinsen Herat, regionen runt Masar-i-Scharif och Kabul. Men de senaste händelserna visar att dessa regioner inte heller är säkra, kolla på det senaste attentatet i Kabul. I varje fall är det aktuella läget i Afghanistan enligt den humanitära folk- och flyktingrätten så att afghaniska flyktingar inte mer får skickas till Afghanistan.

Hur kan den afghanska regeringen hjälpa till med undersökningen av säkerhetsläget?

Jag antar att de tyska myndigheterna står i kontakt med vårt ministerium och även inrikes- och utrikesministeriet, och också med andra säkerhetsmyndigheter. Och vi förutsätter också att andra länder kommer skicka sina representanter till Afghanistan.

Den afghanska regeringen har säker information om säkerhetsläget i Afghanistan och kommer även ge vidare denna information. Vi hoppas att undersökningarna orienterar sig efter verkligheten.

Har de tyska myndigheterna redan rådgjort med ert ministerium i och med undersökningarna av säkerhetsläget i Afghanistan?

Nej, vi har inte pratat om detta än. Men vi tog kontakt med personalen på ambassaden i onsdags efter attentatet i Kabul och sa till dem att planet med flyktingar inte skulle flyga iväg till Afghanistan.

Vad gör den afghanska regeringen för de afghanska medborgare som redan återvänt från Tyskland?

Vi har upprättat ett program för återintegration, men vi saknar medel för genomförandet av det här programmet. Ni vet vilka problem och utmaningar vi konfronteras med. Varje dag kommer det stort antal flyktingar från Pakistan och Iran. Vi måste ta hand om dem också.

År 2016 kom inte mindre än en miljon flyktingar tillbaka från Pakistan och Iran. 2017 fortsätter det så. Det finns dagar då det kommer hem över 2000 flyktingar från Iran.

Men trots alla problem och utmaningar försöker regeringen och vårt ministerium att göra allt för att integrera flyktingarna. Vi lägger ner stor möda, men trots det är det inte tillräckligt.

Media äger rätt publicera denna text, med angivande av ursprung. 

Kontaktperson Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu  070 55 73 193

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Hemsida med mer information 
Facebook-grupp