Sveriges Kommuner och Landsting

Flyktingmottagande - Osäkra siffror gör det svårt att beräkna

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 16:51 CEST

Nästa år kommer flyktingmottagande att öka. Enligt Integrationsverkets beräkningar kan det bli en tredubbling av antalet flyktingar som ska placeras. Men Integrationsverkets siffror är mycket osäkra.

- Felmarginalerna är stora. Därför är svårt att ta ställning till vilka konsekvenser det kan få för kommuner och landsting, säger Arjun Bakshi, ansvarig för integrationsfrågor vid organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

- För vår del är det viktigt att staten utreder och återkommer med mer precisa siffror, innan vi kan ta ställning till vad det innebär för våra medlemmar.

Den politiska uppgörelsen om flyktingpolitiken mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet innebär att vissa grupper av asylsökande som redan har fått ett utvisningsbeslut, kan få en ny prövning av sin ansökan. Det innebär dock inte automatiskt att de också får uppehållstillstånd. Därför är det svårt att redan idag säga hur stor ökningen av flyktingmottagandet egentligen blir.

Integrationverket beräknar att flyktingmottagandet ökar från 8 000 per år i år till 24 000 nästa år. Siffror kommer från Migrationsverket, som i sin tur gjort beräkningar utifrån de register som finns över personer som fått avslag men som inte har kunnat avvisas. Integrationsverkets siffror omfattar inte de gömda flyktingarna som också kan komma att omfattas av en ny prövning.

För mer information: Arjun Bakshi, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, 08-452 78 56, arjun.bakshi@skl.se