Säkerhetspolisen

Flyktingspionage ett fortsatt problem i Sverige berättar Säkerhetspolisen i sin årsbok

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:03 CEST

2008 utvisades en underrättelseofficer från Sverige. Mannen arbetade vid sitt lands ambassad i Stockholm, men i stället för att utföra sitt diplomatiska uppdrag ägnade han sig åt att kartlägga, hota och kränka människor som flytt till Sverige. Hans verksamhet stred mot de grundlagsfästa fri- och rättigheterna och Säkerhetspolisen avslöjade detta. Mannen förklarades persona non grata och lämnade Sverige. Detta fall berättar Säkerhetspolisen om i sin årsbok som publiceras i dag. Ytterligare ett fall liknande detta har avslöjats under förra året.

Det är förbjudet att systematiskt samla in och vidarebefordra uppgifter om enskilda individer i Sverige till främmande makt, om den berörde inte känner till varför uppgifterna samlas in. Detta är olovlig underrättelseverksamhet - så kallat flyktingspionage - och ett brott mot rikets säkerhet. Underrättelseaktiviteterna riktas främst mot politiska oppositionsgrupper och religiösa grupper som hotar en stats maktmonopol. Men även enskilda individer som aktivt verkar för grundläggande fri- och rättigheter, till exempel människorättsaktivister, advokater och journalister kan drabbas. Aktiviteterna riktas också mot grupper med territoriella anspråk med krav på större territoriell autonomi eller som kämpar för frigörelse av ett landområde.

Flyktingspionage är ett av de områden som tas upp i "Säkerhetspolisen 2008".

_Svenska myndigheters IT-vanor kan vara en säkerhetsrisk_
Att lägga ut IT-tjänster på andra - outsourcing - och att låta det ske till en aktör i ett annat land - offshoring - kan innebära att den svenska staten riskerar en sämre kontroll över samhällsviktiga system. Det framgår av Säkerhetspolisens årsbok. Globaliseringen och utvecklingen av elektroniska kommunikationsnätverk ger stora möjligheter att få olika tjänster utförda var som helst i världen. Det finns många fördelar med detta - verksamheter och system kan skötas av andra och därmed kan resurser sparas. Säkerhetspolisen ser dock att det också kan bidra till ökade säkerhetsbrister och sämre kontroll av myndigheters system. Vid offshoring blir man dessutom beroende av det internationella säkerhetsläget. Innan tjänster läggs ut till andra aktörer och länder bör genomgripande säkerhetsanalyser genomföras. För verksamhet som är särskilt viktig för det svenska samhället och rör rikets säkerhet bör sekretesslagens bestämmelser om utlämnande av uppgifter beaktas.

Den nya årsboken tar även upp:
- Dialoger förebygger terrorism och extremism
Varför är vissa människor beredda att begå terroristbrott? Och vad kan få dem att sluta? Säkerhetspolisens projekt sedan flera år försöker förstå och förklara radikalisering och avradikalisering.

Läs också om:
- Säkerhetspolisens bidrag till kampen mot grov organiserad brottslighet
- Stort vapenfynd hos högerextrem grupp
- Svenskar reser för att träna sig för strid

"Säkerhetspolisen 2008" presenterar myndighetens verksamhet från året som gått. Den beskriver uppdrag, verksamhetsområden och aktuella händelser och kunskapsområden. Publikationen går att ladda ner eller beställa på http://www.sakerhetspolisen.se/

Tina Israelsson
Tfn 076-118 35 69
info@sakerhetspolisen.se

Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Syftet med verksamheten är att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Säkerhetspolisens verksamhet är indelad i fem områden: kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.