Fly Me AB

FlyMe kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 10:00 CEST

Styrelsen i FlyMe Europe AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslår att det befintliga bemyndigandet, vilket berättigar styrelsen att fatta beslut om emission av skuldebrev med upp till 10 miljoner vidhängande teckningsrätter med rätt till nyteckning av aktier i FlyMe, utökas till att omfatta upp till 20 miljoner teckningsrätter.

Syftet är att erbjuda såväl ledande befattningshavare som övriga medarbetare i FlyMe möjlighet att förvärva teckningsrätterna i ett incitamentsprogram. Teckningsrätterna kommer att erbjudas till marknadsmässiga villkor

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman fattar beslut om ändring av kapitalgränserna i bolagsordningen till att vara lägst 7.700.000 kr och högst 30.800.000 kr.

För mer information kontakta:
Anders Holst, VD FlyMe Europe AB (publ)
Tel 0736-82 22 30
Tel vxl. 031-301 10 00
www.flyme.com

FlyMe är ett lågkostnadsbolag som med Stockholm som nav flyger till/från Göteborg, Malmö, Helsingborg/Ängelholm och Helsingfors från 195 kr. Alla biljettpriser är inklusive skatter och avgifter, och biljetterna är fullt ombokningsbara.