Fly Me AB

FlyMe tillförs drygt 147 miljoner kronor i nyemission och styrelsen förutspår vinst för år 2007

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:04 CET

Pressmeddelande
Göteborg 10 november, 2006

• Nyemissionen i Fly Me Europe AB (publ) har sammanräknats och totalt inkom MSEK 147,9 i teckningsanmälningar.
• Nyemissionen omfattade 227 486 420 st nya aktier i FlyMe Europe AB (publ) motsvarande en emissionslikvid om SEK 147 866 173.
• Styrelsen kommunicerar en prognos där bolaget förväntas uppvisa ett positivt resultat för år 2007.

"Vi är glada över den tilltro som våra befintliga aktieägare har visat FlyMe, samtidigt som många nya aktieägare har tillkommit i emissionen. Vi är övertygade om att den svenska marknaden behöver en lågprisaktör som kan utmana och driva utvecklingen inom flygbranschen", säger Björn Olegård, styrelseordförande för Fly Me Europe AB.

57 procent av emissionsbeloppet tecknades genom aktieägares primära företrädesrätt, 19 procent av emissionsbeloppet tecknades genom aktieägares subsidiära företrädesrätt och 24 procent tecknades utan företrädesrätt från allmänheten. Den beslutade emissionen innebar ett erbjudande om 7 466 763 A-aktier och 291 580 959 B-aktier. Sammanlagt tecknades totalt 76,1% av det totala erbjudandet. Avräkningsnotor för de som tilldelats aktier kommer sändas ut senast under vecka 47.

Efter genomförd nyemission kommer FlyMe Europe AB:s aktiekapital uppgå till
SEK 212 659 846 fördelat på 327 168 994 st aktier.

Styrelsen har tidigare inte redovisat någon prognos för 2007, men kommunicerar att bolaget förväntas uppnå ett positivt resultat för år 2007.

"Vi befinner oss i en kraftig expansionsfas och vi kommer att fortsätta utveckla vårt koncept där vi kombinerar prisvänlighet med engagemang och personlig service. Vi ser fram emot att utveckla FlyMe till ett lönsamt och växande flygbolag, som ger alla som vill en möjlighet att resa", säger Finn Thaulow, koncernchef Fly Me Europe AB.

För mer information kontakta:

Björn Olegård, styrelseordförande Fly Me Europe AB
bjorn.olegard@flyme.com
Mobil: +46 (0)707 29 01 21
Tel vxl: +46 (0) 31 301 10 00

Finn Thaulow, koncernchef Fly Me Europe AB
Finn.thaulow@flyme.com
Mobil: +46 732 06 04 02
Tel vxl: +46 (0) 31 301 10 00
www.flyme.com