BRA

Flysmåland miljöcertifierade enligt ISO 14001

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 05:30 CET

Flysmåland har blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att flygbolagets miljöledningssystem uppfyller kraven i den internationella standarden och att det finns ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan.

- Vi arbetar i en bransch som har legat efter med information kring miljöfrågor och vi vill visa att vi gör allt vi kan för att minska vår miljöpåverkan. För oss är miljön en hjärtefråga, alla i organisationen är mycket engagerade i ett aktivt miljöarbete säger Henrik Löfberg, chef på Flysmåland.

Miljöcertifikatet innebär bland annat att Flysmåland och systerbolagen inom Sverigeflyg, arbetar med ständiga förbättringar och har ett system för kontroll och dokumentation. Enligt DNV (Det Norske Veritas) som är den oberoende part som utfärdat certifikatet finns ett starkt engagemang i hela organisationen, samt att bolagen insett vikten av att ta tag i den miljöpåverkan som leverantörer och operatörer orsakar.

- Det här är ett kvitto på att vi tar miljöarbetet på allvar och nu kan vi med stolthet visa detta för våra resenärer och samarbetspartners. Vi har jobbat framförallt med utsläpp till mark och luft men även med att minska avvisningar och källsortering i alla led inom verksamheten, säger Henrik Löfberg.

Flysmåland flyger med två stycken Saab 340 som är s.k. turboprop-flygplan vilka släpper ut mellan 15-25% mindre koldioxid än jetplan på motsvarande sträcka.

- Våra flygplan är utmärkta på korta regionala distanser och kombinerar bra tidtabeller med låga kostnader där bränslemängd är en viktig faktor till skillnad från större jetkärror.

- Ytterligare ett sätt att minska miljöbelastningen är att fylla flygplanen, vilket minskar utsläppen per personkilometer ytterligare, då utsläppen fördelas på fler passagerare fortsätter Henrik Löfberg

En flygresa med Flysmåland mellan Växjö och Stockholm genererar ca 53 kg koldioxid per passagerare vilket skall jämföras med en bilresa på samma sträcka som genererar ca 82 kg koldioxid. Att klimatkompensera utsläppen på flygningen kostar dag 17 kr per resa vilket kan göras både ombord och via fakturaköp.

- Det är ett relativt nytt sätt att arbeta för flygbranschen, att informera och aktivt agera och besluta i miljöfrågor för att skapa bästa förutsättningar för en hållbar trafikutveckling. Ingen kan som bekant göra allt, men alla kan göra något avslutar Henrik Löfberg

För ytterligare information om Flysmålands miljöarbete besök hemsidan
www.flysmaland.com/huvudmeny/miljoearbete

Flysmåland ingår i Sverigeflyg som är samlingsnamnet för Sveriges snabbast växande flygbolag. Syftet är att med effektiv flygdrift skapa lägre priser på flyg till och från Stockholm. Utifrån Bromma trafikerar Sverigeflyg sju permanenta inrikeslinjer och ett antal utrikeslinjer på säsongsbasis från de lokala orterna. Bolaget består förutom Flysmåland av Blekingeflyg, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Sundsvallsflyg och Östersundsflyg.