Nobia AB

Flytt av köksproduktion från Älmhult till Tidaholm

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 15:42 CEST

De fackliga förhandlingarna rörande flytt av köksproduktion från Nobias fabrik i Älmhult till den i Tidaholm har avslutats idag. Montering och distribution av kök för varumärket Myresjökök kommer successivt från och med november i år att flyttas över till Tidaholm.

Förändringen ger cirka 60 nya arbetstillfällen i Tidaholm medan arbetsbrist till följd av produktionsflytt berör cirka 100 personer i Älmhult. Turordningsförhandlingar inleds i dagarna. Företaget kommer att erbjuda berörda medarbetare omställningsstöd.

Motivet till förändringen är att stärka Nobias konkurrenskraft genom att eftersträva färre och större produktionsenheter.

Nobia AB
7 september 2010


För ytterligare information, kontakta:
Preben Bager, VD och koncernchef
Ingemar Tärnskär, VD Myresjökök och Senior Vice President, Nobia Production
Ingrid Yllmark, informationschef Nobia
Telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)708 65 59 00.


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Myresjökök i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe och FM i Österrike, Optifit i Tyskland samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 8 000 anställda och omsätter cirka 15 miljarder kronor. Nobiaaktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se. Läs mer om företaget under Om Nobia. Finansiell information finns under Investerare.