Falkenbergs kommun

​Flytt av viss kommunal service - delar av socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen flyttar till nya lokaler.

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2019 13:46 CEST

Den 10 maj flyttar kommunen delar av sin service till Kanslistvägen 10. Det är socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet, stöd- och boendeenhet och kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning, AMA, som flyttar till nya lokaler.

Den service som kommer finnas på Kanslistvägen är bland annat:

  • Stöd till arbetssökande
  • Försörjningsstöd (socialbidrag) och ekonomisk hjälp
  • Stöd vid bostadslöshet och bostadsbekymmer
  • Stöd vid hedersrelaterat våld och våld i nära relationer
  • Tolkförmedling

Bättre service och samarbete

Syftet bakom den gemensamma placeringen på Kanslistvägen är främst att utveckla och förbättra servicen, men även att förenkla samarbetet mellan de olika kommunala verksamheterna.

- Vi har ett bra samarbete redan i dag, men samlokaliseringen ger oss nya förutsättningar att utveckla det vidare. Närheten till varandra gör att vi kan jobba mer effektivt och målinriktat och samlas kring varje individ på ett tydligare sätt. Det blir lättare för oss att ha uppföljningar och planera tillsammans med den enskilde, säger Agneta Berge, chef för stöd- och försörjningsenheten.

Ett av de viktigaste gemensamma uppdragen är att samarbeta ännu mer effektivt kring försörjningsstödet.

- Vi ska ha arbetsmetoder som gör att ingen ska behöva få sin försörjning genom ekonomiskt bistånd längre än absolut nödvändigt. Lyckas vi med detta arbete är det en stor vinst både för den enskilda individen och för samhället i stort. Vi vill också att processen för att bli självförsörjande blir kortare. säger Dan Randelid, chef för arbetsmarknadsavdelningen.

En annan tanke med flytten var möjligheten för kommunens verksamheter att jobba närmare Arbetsförmedlingen, men Arbetsförmedlingens Falkenbergskontor kommer istället att avvecklas enligt det nationella förslag som nyligen lagts.

- Det känns såklart tråkigt att tappa Arbetsförmedlingens kontor lokalt, men vi får göra det bästa av situationen. Vi får hitta andra former för vårt samarbete, jag tror att kommer att fungera bra även när kontoret försvinner, säger Dan Randelid.

Den 10 maj öppnar kommunens nya servicekontor på Kanslistvägen 10 för besökare. Receptionen kommer vara öppen mellan kl 10-16. Inbokade besök kan ske på andra tider.

Kontakt

Agneta Berge, chef för stöd- och försörjningsenheten 
Tel: 0346-88 52 65, Mobil: 070- 387 42 93

Dan Randelid, chef för arbetsmarknadsavdelningen 
Tel: 0346-886000, Mobil: 072-551 81 11

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".