Vänsterpartiet Storstockholm

Flytt från akutsjukhusen till privat vård skapar oro

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 12:48 CEST

Oppositionslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (V), lyfte i inledningen till dagens sjukvårdsdebatt i budgetfullmäktige Nya Karolinska Sjukhuset och framtidsplanen för sjukvården. Eftersom NKS i första hand ska sköta den högspecialiserade vården, måste antalet akutbesök halveras och antalet vårdplatser reduceras från 800 till 500 i framtiden. En stor del av vården flyttas från akutsjukhusen till privata vårdgivare. Det ställer samordningen av vården och vårdkedjor inför nya utmaningar.

- Inriktningen mot fler vårdval, som ju är en omskrivning för privatisering, fortsätter med bland annat hudsjukvård, reumatologi och gynekologi. Men de stora akutsjukhusen får inte delta i vårdvalen, vilket betyder att denna vård kommer att föras över till privata vårdbolag som Carema, Capio och Aleris.

- Och när det gäller vårdval har Alliansen så bråttom att man inte hinner lyssna till vad professionen säger. Alla partier har fått brev från ledningen på kvinnoklinikerna på Sös, Danderyds sjukhus och KS om Vårdval gynekologi. De uttrycker stor oro, bland annat för att självkostnaderna för förlossningsvården kommer att öka samtidigt som patientsäkerhet, valfrihet och utbildningsåtagandet äventyras. Det är hårda ord och jag hoppas att Alliansen tar kritiken på stort allvar, sade Birgitta Sevefjord.

För mer information: Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd, tel. 070 - 737 41 17