Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Flytt utan ekonomisk kompensation utarmar myndighet

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:00 CET

Regeringen har beslutat att SIKA ska flytta till Östersund i april 2007, men hur flytten ska finansieras är oklart. Om SIKA själv måste stå för dessa kostnader räcker inte anslaget till de 31 tjänster som utlovats till Östersund och verksamheten måste skäras ned kraftigt.

– Utan en kompensation för våra omlokaliseringskostnader kan vi inte ens genomföra våra grundläggande uppgifter under de närmaste åren och verksamheten utarmas. Vi kan också tvingas att bryta ingångna avtal och överenskommelser, säger SIKA:s generaldirektör Kjell Dahlström.

I det budgetunderlag som SIKA har lämnat till regeringen visar myndigheten att en utebliven kompensation för omlokaliseringen får allvarliga konsekvenser genom att stora delar av verksamheten måste skäras ned kraftigt. Sparkraven innebär att viktig statistik om t.ex. vägtrafikolyckor och kollektivtrafik inte kan tas fram som tidigare. Utredningar och analyser om t.ex. klimatproblemen måste också skjutas på framtiden.

Det nuvarande anslaget räcker inte heller till de av regeringen utlovade 31 tjänsterna i Östersund.

– Eftersom ingen av den ursprungliga personalen har visat intresse av att följa med till Östersund, kommer nästan hela personalstyrkan att behöva nyrekryteras. Och vi kanske bara kan återbesätta hälften av tjänsterna, säger Kjell Dahlström.

– SIKA är visserligen en liten myndighet, men vi har getts ett mycket stort ansvar för övergripande analyser av transportsektorn, en sektor som är avgörande för samhällets långsiktiga hållbarhet, säger Kjell Dahlström.

Beslutet om att SIKA ska flytta från Stockholm till Östersund är en del i regeringens kompensationspaket för regementsnedläggningarna. Flytten kommer att kosta drygt 20 miljoner kronor, fördelat på tre år. SIKA:s anslag för 2006 är 54 miljoner kronor.

Regeringen har hittills signalerat att de omlokaliserade myndigheterna själva ska stå för flyttkostnaderna och bara få tillskott i form av begränsade lån och möjlighet att använda sparade medel.

Fakta om SIKA:
SIKA:s huvuduppgifter är att ta fram beslutsunderlag till regeringen inom det transportpolitiska området, att utveckla prognos- och analysmetoder och att ansvara för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationsområdet.

Kontakta Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA:
Kjell Dahlström, generaldirektör, 08-506 206 83, 0708-774 683
Marika Engström, informationschef, 08-506 206 94, 0708-774 694
www.sika-institute.se