SalusAnsvar AB

Flyttresultat SalusAnsvar Liv: 81 procent Ja, 0,5 procent Nej

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 10:15 CEST

81 procent av de försäkringstagare vars första erbjudandetid löpt ut har svarat ja till att flytta till SEB Trygg Liv, vilket motsvarar 89 procent av kapitalet. 0,5 procent har svarat nej.

I september 2005 meddelade SalusAnsvar och SEB Trygg Liv att man undertecknat ett samarbetsavtal. Avtalet innebar bland annat att försäkringstagarna i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar erbjöds att flytta till FondförsäkringsAB SEB Trygg Liv.

Flytten berör cirka 51 000 försäkringstagare och projektet beräknas att pågå under en tvåårs-period. Per den 31 mars har 12 946 kunderbjudanden skickats ut och av dessa har 1 301 löpt ut, eftersom de erbjudanden som skickas ut initialt gäller för en period om tre månader. Statistik för dessa:

Andel som svarat Ja:
81 procent av antalet personer
89 procent av förvaltat kapital

Andel som svarat Nej:
0,5 procent av antalet personer
0,1 procent av förvaltat kapital

- Utfallet visar att många försäkringstagare har funnit erbjudandet intressant. Vi har också respekt för att några försäkringstagare ännu inte bestämt sig och vi för en dialog med dessa. Mycket tyder på att utfallet hittills ger en bra indikation för hur det totala kundbeståndet ställer sig till flytterbjudandet, säger Mats Alvinge, vd för Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar.

Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar informerar kvartalsvis om utfallet i flyttkampanjen. Nästa information sker i början av juli 2006.


För ytterligare information:
Mats Alvinge, vd Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar, 08-55 54 50 05, 0709-11 60 05
Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61


Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 procent av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.