Svenska Institutet FMS

FMS-metoden statistiskt säkrad

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 19:56 CET

Nu är över 1000 elevprofiler gjorda både på grundskolan och gymnasiet. Två profiler med ett års mellanrum.
Resultat är nu statistisk säkra. Alla fysiska faktorer har förbättrats, liksom alkohol, stress i skolan, matvanor. Eleverna har mindre huvudvärk, mindre ont i magen och är piggare. Det allmänna välbefinnande är bättre, vuxenrelationerna är bättre och en aktivare fritid har uppnåtts. Detta enbart med ett 30 minuters coachande samtal! Om sedan skolor riktar sin undervisning efter varje klass behov, kan förutsättningar för lärandet öka betydligt. Och fler elever kan gå ut med både bättre betyg och en bättre hälsa i framtiden.    också. Se bild! Någonting händer efter det att lärare använder sig av ett strukturerat samtal i 30 minuter. I och med att i stort sett alla hälsofaktorer försämras annars över tid i skolan.

Företagsbeskrivning

Det nystartade företaget Svenska Institutet FMS AB har sin grund i 10 års utvecklingsarbete i svensk skola. Beteendevetaren och metodutvecklaren Acki Wästlund har efter hand förfinat denna webbaserade samtalsmetod tillsammans med ett nätverk av lärare. Metoden motiverar och medvetandegör vilka Fysiska, Mentala och Sociala resurser individer har. Företaget har ett 6o-tal skolanvändare i Sverige och har även lyckats få skolor i både Nordirland och Finland att påbörja metodarbete. Vi håller som bäst på med att översätta vår hemsida för att fler länder skall kunna ta del av FMS-metoden. Vi är växande och behovet av vår produkt är mycket stort. Fram till nu är ca 16 000 elevprofiler gjorda. Enligt Almi företagspartner är FMS-metoden ensam i sitt slag i världen.