FMV

FMV lägger ut drift av Flygfysiologiskt Centrum

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 13:15 CEST

FMV har idag skrivit ett avtal med det engelska företaget QinetiQ Sweden AB för drift och underhåll av Flygfysiologiskt Centrum i Linköping. Avtalet är tioårigt och garanterar den tid som den svenska försvarsmakten behöver i anläggningen samtidigt som det ger stora möjligheter till ökad beläggning och därmed minskade kostnader för driften.

 Idag driver FMV Flygfysiologiskt Centrum (FFC) på uppdrag av Försvarsmakten. Ledig kapacitet i anläggningen har öppnat för det avtalet där det engelska företaget QinetiQ, genom sitt nybildade dotterbolag QinetiQ Sweden AB, tar över ansvaret för personal, drift och underhåll. Den svenska staten kommer fortsatt att äga anläggningen.

 -  Vi säkerställer tillgång till flygmedicinsk träning på högsta nivå och får genom samarbetet med QinetiQ tillgång till en marknad utanför Sverige, säger Ossi Koukkula, chef för FMV Test och Evaluering.

Möjligheten att sluta avtalet har sin grund i det svenska flygvapnets minskade behov av träningstimmar i anläggningen i Linköping samtidigt som QinetiQ behöver tillgång till ökad kapacitet för sina kunder.

 - Avtalet är konstruerat så att båda parter har allt att vinna på en ökad beläggning. Det gör att vi från FMVs sida hyser stora förhoppningar om att kunna minska Försvarsmaktens kostnader för drift av anläggningen.

QinetiQ är redan idag leverantör av motsvarande tjänster till det engelska flygvapnet och har hög kompetens när det gäller att arbeta med utbildnings-, tränings- och simuleringssystem för moderna stridsflygplan. De har också erfarenhet av de flygmedicinska aspekterna av att driva, underhålla och vidareutveckla flygfysiologiska system.

 Vid FFC finns en dynamisk flygsimulator som kombinerar centrifugens möjligheter att åstadkomma g-krafter med en flygsimulator. Det gör att piloten kommer så nära den verkliga flygsituationen det är möjligt samtidigt som man befinner sig på marken. Här finns också under- och övertryckskammare samt en bassäng med möjlighet att skapa olika väderförhållanden för överlevnadsträning. Åtta heltidsanställda vid FFC går över till QinetiQ Sweden AB när avtalet träder i kraft vid årsskiftet.

Kontakt: Ulf Lindström, pressansvarig FMV, 070-982 6396.