FMV

FMV levererar informationsbank till polisen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:34 CET

FMV levererade nyligen den andra delen i en webbaserad informationsbank för polisens materiel.

FMV har skapat ett system som på sikt ska omfatta all typ av materiel som polisen använder sig av, från uniformer till vapen. I mars 2006 levererade FMV den första delen - polisens handeldvapen, Sig Sauer. Via polisens intranät kan nu samtliga landets poliser ta del av uppdaterade instruktionsböcker, reperationsböcker, reservdelskataloger samt besiktningsanvisningar för samtliga Sig Sauer modeller.

När FMV nu levererar del två handlar det om total dokumentation för ytterligare vapen. De aktuella vapnen är:
• MZP, Funktionsvapen
• MP5/HK 53, Förstärkningsvapen
• CGA 5P, Förstärkningsvapen

Inom kort kommer även underlaget för det sista vapnet i denna beställning att levereras. Vapnet G36 är på remiss och kommer att levereras under december månad.

Delar av materialet i Polisens Materielpublikation, som informationsbanken heter, används också på Polishögskolan vid utbildning av nya poliser. På sikt ska informationsbanken omfatta: vapen, skydd, trafikövervakning, fordon, insatsutrustning, uniformer och kriminalteknisk utrustning.

Magnus Ekström, som tillsammans med Anna-Karin Persson ansvarar för uppdraget vid FMV, anser att det förutom de direkta fördelarna när det gäller att hålla informationsbanken uppdaterad kommer att ge flera positiva effekter i verksamheten.

- Systemet bidrar till kvalitetssäkring av arbetet. Service, reparationer och daglig tillsyn har större förutsättningar att bli likvärdigt utfört oberoende var i landet arbetet görs.