FMV

FMV utreder radarstörningar från vindkraftverk

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:35 CET

På uppdrag av Energimyndigheten ska FMV utreda hur mycket vindkraftverken skymmer radarsignalerna, vilket är en avgörande fråga för utbyggnaden av den svenska vindkraften.

Radarstation vid den svenska kusten. Foto: Kjell-Åke Eriksson, FMV.Vindkraftverk som står ute till havs stör försvarets radarövervakning längs de svenska kusterna. När man lyser med en ficklampa på ett hinder får man en skugga bakom hindret. Det är likadant med radarsignalen, den ser inte igenom ett vindkraftverk.

– Vi ska ta reda på hur stor den här skuggan bakom vindkraftverken till havs är. Om till exempel ett flygplan kan hitta radarskugga bakom ett vindkraftverk så är det inte bra, säger Kjell-Åke Eriksson, projektingenjör på FMV, och den som ska leda arbetet med undersökningarna.

Det är de kommande årens omfattande utbyggnad av vindkraften som skapar problem för försvarets radarspaning. Hundratals vindkraftverk ska byggas för att nå det energimål som riksdagen beslutat om, runt 60 procent av dem måste anläggas ute till havs enligt Energimyndighetens beräkning. Det är två problem som måste hanteras: dels det fysiska hinder som ett vindkraftverk utgör och dels vingarnas rotation som kan skapa ”falska” målekon hos radaroperatören.

Teoretiska beräkningar visar att radarskuggan kan sträcka sig upp till en kilometer upp i luften bakom en vindkraftspark till havs. Vilket gör det svårare för försvaret att upptäcka bakomliggande flygplan och fartyg, men också misstänkta smugglare och fartyg i sjönöd.

Ingen vet exakt hur vindkraftverken stör radarsignalerna i praktiken och därför säger försvaret i dag nej till ansökningar om att få anlägga vindkraftsparker till havs.
– Som remissinstans för Försvarsmakten säger vi nej till väldigt mycket havsbaserad vindkraft som projektörerna vill bygga. Det år vår förhoppning att de nya proven leder till att vi kan lätta upp det här väldigt mycket, säger Kjell-Åke Eriksson.

Försvarets materielverk har fått 4,8 miljoner kronor för att göra praktiska radartester kring vindkraftverk. Testerna, som ska utreda de verkliga störningarna, kommer att göras med olika typer av fartyg och flygplan kring vindkraftsparken i Kalmarsund. FMV arbetar nu fram en provplan och de praktiska testerna planeras till försommaren 2007.