Sirius IT

FMV väljer Team Platina från Sirius IT för förvaltning och vidareutveckling

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:09 CEST

Sirius IT:s Team Platina har vunnit FMV:s förtroende genom att kombinera sin Platina-kompetens med Sirius IT:s egna förvaltningsmodell och ITIL. För FMV har även långsiktigheten och stabiliteten varit avgörande faktorer.

FMV använder FormPipe Platina för hela sin organisation för diarieföring och dokumenthantering. Sirius IT arbetar sedan nära ett år med att förvalta FMV:s dokument- och ärendesystem.

FMV:s plan var att först sprida befintlig version i organisationen för att därefter vidareutveckla användningen inom FMV. Avtalet mellan FMV och Sirius IT löper på 3 år med möjlig förlängning med 1+1 år. Avtalet innebär även att FMV kan avropa ytterligare utvecklingsprojekt efter behov.

Sirius IT:s uppdrag innebär dels att förvalta systemet med de tilläggsmoduler som FMV anskaffat, dels större tillkommande projekt. Leveransen präglas av ett processorienterat arbetssätt med basen i Sirius IT:s egen förvaltningsmodell och ITIL.

Projektet inleddes med ett övertagandeprojekt . Därefter sattes servicenivåer, SLA:er, upp och förvaltningen påbörjades. Under 2010 har ett flertal projekt genomförts, i tid och med hög kvalitet.

- För Sirius IT innebär uppdraget att vi i linje med vår strategiska inriktning ytterligare befäster vår position som ledande leverantör även av förvaltning av FormPipe Platina, säger Per-Olov Lindgren på Sirius IT. För FMV:s del innebär det att man fortsätter sin tydliga satsning på Platina som plattform för dokument- och ärendehantering samt diarieföring.

- Uppdraget innebär också att FMV visar oss stort förtroende och ser en långsiktighet i vårt samarbete, vilket är hedrande för oss och sporrar oss i vårt arbete, säger Per-Olov Lindgren.

För ytterligare information kontakta:
Per-Olov Lindgren, affärsområdeschef Sirius IT, per-olov.lindgren@siriusit.com, 08-633 22 40
Marc Simon, kundansvarig Sirius IT, marc.simon@siriusit.com, 08-633 22 92


Team Platina
inom Sirius IT sätter långsiktighet och verksamhetsnytta främst. Team arbetar utifrån ett väletablerat förvaltningskoncept vilket innebär professionellt och strukturerat genomförande av uppdrag. Funktioner som Team Platina levererar är t ex IT-stöd för ärendeprocesser, workflow, nämndadministration, digitalisering av avtalsprocesser, elektronisk möteshantering och verksamhetsstyrning.

FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att upphandla, driva och avveckla system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn. I våra affärer samverkar vi ofta med andra aktörer, både nationellt och internationellt, för att leverera den mest kostnadseffektiva lösningen för människa, miljö och säkerhet. Vår omvärld förändras ständigt och hoten omkring oss tar nya former än tidigare. Det kräver ständig anpassning av försvarsmaterielen och nya samarbeten på det internationella planet.

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se