Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

FN-avtal kräver nya regler för svensk vapenexport

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 14:05 CET

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) har idag tillsammans med Amnesty, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen lämnat in ett yttrande till regeringen om Sveriges ratificering av FN:s nya vapenhandelsavtal Arms Trade Treaty, ATT. IKFF välkomnar regeringens målsättning om att Sverige ska ratificera ATT så snart som möjligt, och anser att avtalet kräver en starkare reglering av svensk vapenexport. 

Sverige exporterar idag krigsmateriel till stater där allvarliga och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Det innebär att tillämpningen av det svenska regelverket för vapenexport inte är i linje med det nya vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty, som har till syfte att öka kontrollen över internationell vapenhandel för att bidra till fred och säkerhet, minska mänskligt lidande, samt främja samarbete, öppenhet och ansvarsfullt agerande av statsparterna. 

IKFF anser att Arms Trade Treaty, som antogs av FN i april 2013, ställer krav på nya regler för svensk vapenexport. Avtalet är det första i sitt slag, och det skapar regler för den internationella handeln med vapen, vapendelar och ammunition. 

Det svenska regelverket är idag vagt formulerat, och reglerna tolkas till fördel för vapenindustrin. För att Sverige ska kunna leva upp till skyldigheterna under ATT krävs därför skarpare skrivningar i det svenska regelverket. Det rör till exempel bestämmelser om när export inte ska beviljas med hänsyn till mänskliga rättigheter. Stater som ansluter sig till ATT ska också analysera risken för könsrelaterat våld i mottagarlandet innan export av vapen eller ammunition godkänns, något som inte finns inskrivet i det svenska regelverket idag. IKFF kräver att kvinnors rättigheter nu explicit inkluderas i det svenska regelverket för vapenexport.

IKFF välkomnar regeringens förslag om att Sverige bör verka för att så många stater som möjligt ansluter sig till ATT. Det är också bra att Sverige vill stödja andra stater med teknisk assistans för att implementera avtalet, eftersom flera stater idag saknar kontrollsystem för vapenhandel. Arms Trade Treaty ger Sverige en möjlighet att ta ett steg i rätt riktning för att leva upp till regeringens ambitioner gällande mänskliga rättigheter och jämställdhet. Men det förutsätter att Sveriges egna regler för vapenexport också ändras och blir skarpare. 

Kontakt IKFF:
Elin Liss, kommunikationsansvarig, 0736 - 471 971/08-702 98 10, elin.liss@ikff.se
Sofia Tuvestad, politisk handläggare, 08-702 98 10 / 076 - 1762969, sofia.tuvestad@ikff.se

Yttrandet hittar du här

IKFF har sedan sitt grundande 1915 arbetat för kvinnors säkerhet, nedrustning samt kvinnors meningsfulla deltagande på alla nivåer inom internationell freds- och säkerhetspolitik. Två av IKFF:s ordförande har för detta arbete fått Nobels Fredspris, Jane Addams (1931) och Emily Greene Balch (1946). Idag finns IKFF i 32 länder runt om i världen.