Hassela Helpline

FN betonar vikten av förebyggande insatser mot narkotikamissbruk

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 07:01 CET

I årsrapporten från INCB, International Narcotics Control Board, understryks vikten av breda förebyggande insatser mot narkotikamissbruk. Arbetet med att minska efterfrågan på illegala droger är förutsättningen för narkotikakontroll, skriver ordförande Sevil Atasoy i förordet.

– Det är mycket glädjande att denna så viktiga fråga fokuseras också internationellt säger Jenny Anderberg, projektledare för Hassela Helpline. Vårt behandlande arbete med ungdomar och missbruksproblematik har lärt oss värdet av att förebygga och vikten av att prioritera detta arbete.

I rapportens första kapitel, som helt ägnas åt primär prevention, konstateras det att balanserad risk- och konsekvensinformation tillsammans med livskunskap är effektiva förebyggande insatser för tonåringar.

– Våra volontärer som håller klassrumsinformationer gör just detta, menar Karin Bondeson, koordinator för Hassela Helpline. Vi vet att olika målgrupper behöver olika åtgärder och i mötet med tonåringar är det främst attityddiskussioner kring droger som fokuseras. I mötet med föräldrar däremot, när de ringer vår jourtelefon, är det ofta information och stöd som behövs. Då lyssnar, stöttar och vägleder vi, avslutar Karin Bondeson.

Källa: http://www.incb.org/incb/en/annual-report-2009.html

Kontaktpersoner

Jenny Anderberg, projektledare, 040-600 43 55, jenny.anderberg@hasselahelpline.se
Karin Bondeson, koordinator, 040-600 43 52, karin.bondeson@hasselahelpline.se

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.