Bee Urban

FN: Bikrisen påverkar världens matproduktion

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 15:38 CET

Läget är kritiskt för pollinerande insekter som är helt nödvändiga för världens matproduktion. Det visar en ny rapport från FN:s vetenskapspanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. De rekommenderar lokala initiativ likt de som företaget Bee Urban driver.

– Bristen på bin beror till stor del på att vårt moderna jordbruk skapar vidsträckta landskap som bara innehåller ett fåtal grödor. Bin behöver mat från många olika sorters växter som blommar över hela sommarsäsongen. Därför startar Bee Urban i vår ett pilotprojekt för att öka den biologiska mångfalden i jordbruket, säger Josefina Oddsberg. 

Mer än 80 internationella vetenskapsmän har bidragit till rapporten från FN:s vetenskapspanel IPBES. Rapporten utgör startskottet för ett internationellt samarbete för att fastställa hur den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster bäst kan förvaltas.

– I vårt projekt "Blommor för bin” kan privatpersoner bli faddrar till vildbin och bidra till att viktiga foderväxter och boplatser planteras i de jordbrukslandskap där de behövs som mest. Vi arbetar även med engagerade kunder och samarbetspartners som bidrar till att vi kan anlägga oaser som gynnar biologisk mångfald i stadslandskapet vilket är minst lika viktigt,  säger Josefina Oddsberg, grundare och forskningsansvarig på Bee Urban.

IPBES rekommenderar också minskat bruk av bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider, som har visat sig vara mycket giftigt för många pollinerande insekter, och vill också se större satsningar på att utveckla alternativa bekämpningsmetoder.

Läs hela rapporten från FN:s vetenskapspanel IPBES här:http://www.ipbes.net/article/pollinators-vital-our-food-supply-under-threat

Läs mer om projektet ”Blommor för bin”
http://www.wwf.se/vrt-arbete/innovativ-naturvrd/1614601-innovativ-naturvrd-projekt-2015

För mer information om Bee Urban: http://beeurban.se

Pressbild
Josefina Oddsberg, grundare och forskningsansvarig på Bee Urban

För mer information, kontakta:

Josefina Oddsberg, josefina@beeurban.se, 070-369 03 20

Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas.