Konstnärsnämnden

FN-rapport på svenska: Konstnärlig frihet som mänsklig rättighet

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 07:44 CET

Konstnärsnämnden har översatt rapporten ”Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet” av FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter. Beställ eller ladda ner ditt exemplar.

Rapporten är skriven av FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter, Farida Shaheed, som gör en genomgång av staters skyldighet att respektera, skydda och uppfylla grundläggande rättigheter för konstnärlig frihet.

Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet
Klicka på bilden och ladda ner rapporten

Konstnärsnämnden har låtit översätta rapporten till svenska eftersom den har stor betydelse för villkoren för konstnärlig frihet, yttrandefrihet och konstnärligt skapande i ett globalt perspektiv. Rapporten ger insikter i konstens betydelse och de begränsningar som görs för att begränsa dess kraft. Det är en viktig referens för att få kunskap om vad som behöver göras nationellt och internationellt för att främja villkoren för den konstnärliga friheten.

Shaheed skriver bland annat att ”människor i alla samhällen skapar, använder sig av eller relaterar till konstnärliga uttryck och verk”. Konstnärer skapar mening genom att både roa och oroa. Konstnärers uttryck kan skapa nödvändiga och obekväma debatter. Det är denna kraft som bidrar till att den konstnärliga friheten inskränks och ibland censureras. Vad händer i samhällen där den konstnärliga friheten hotas? Motiven för restriktioner utgår från politiska, religiösa, kulturella, moraliska och ekonomiska intressen. För att uppnå ökad konstnärlig frihet ger Shaheed en rad ovärderliga rekommendationer.

Konstnärsnämnden främjar professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Det sker genom stipendier, bidrag och internationell samverkan. Konstnärsnämnden bevakar och analyserar de ekonomiska och sociala villkor som är förutsättningen för konstnärers livssituation, verksamhet och utveckling. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.