Diakonia

FN:s Gröna klimatfond lovas svenska pengar

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 18:19 CET

Biståndsminister Hillevi Engström meddelade idag att Sverige kommer att lägga 300 miljoner kronor i FN:s Gröna klimatfond under 2014.
– Det är mycket bra att Sverige nu lovar att lägga pengar i den Gröna fonden. Det är helt centralt för de fattiga länderna att fonden kommer igång – men eftersom Sverige tar medel från redan utlovat bistånd blir tyvärr det svenska bidraget mest ett spel för gallerierna, säger Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Den nya klimatfonden beräknas komma igång nästa år och behöver då fyllas med pengar. Enligt de internationella avtal som världens länder tog beslut om på klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 och som Sverige har skrivit under, ska pengarna till klimatfinansieringen vara ”nya och additionella”. Det betyder att de inte ska tas från det redan utlovade biståndet. Fram till år 2020 ska den internationella klimatfinansieringen skalas upp till 100 miljarder dollar om året. 

Biståndsministerns uttalande om att dagens utlovade 300 miljoner kan ses som nya eftersom de ligger utöver FN:s mål på 0,7 procent håller inte:
– Sveriges bistånd är ju 1 procent av BNI. Pengar som tas från det kan inte räknas som nya, säger Petter Lydén.

Diakonia har räknat ut hur stor Sveriges andel är av de industrialiserade ländernas gemensamma löfte om 100 miljarder dollar, och för 2014 är beloppet 2 miljarder kronor – med andra ord långt mer än de 300 miljoner kronor som regeringen nu utlovat.
– Den Gröna fonden är mer transparent och inte givarstyrd på samma sätt som tidigare klimatfonder, vilket har stor betydelse för fattiga länder – under förutsättning att den fylls med nya och additionella pengar, säger Petter Lydén.

För mer information vänligen kontakta:
Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor. 08-453 69 40, petter.lyden@diakonia.se,
Esther Flores-Sedman, pressekreterare, 08-453 69 33, esther.floressedman@diakonia.se

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.