RFSL

FN:s MR-råd antar resolution om våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2014 10:28 CEST

FN:s MR-råd, rådet för mänskliga rättigheter, antog på fredagskvällen en resolution om att motverka våld och diskriminering av hbtq-personer. För tre år sedan lades grunden till resolutionen. Då antog MR-rådet för första gången i FN:s historia en resolution om kränkningar baserat på sexuell läggning och könsidentitet. Sedan dess har den globala hbtq-rörelsen jobbat för att försöka få igenom en ny resolution.

Gårdagens resolution introducerades av Brasilien, Chile, Colombia och Uruguay tillsammans med 42 andra länder. Flera försök har gjorts att stoppa resolutionen. Egypten framförde flera ändringsförslag som syftade till att ta bort orden sexuell läggning och könsidentitet ur texten vilket helt skulle ha omintetgjort resolutionens syfte.

När resolutionen slutligen röstades igenom hade den dock ett brett stöd från samtliga världsdelar och från fler länder jämfört med omröstningen för tre år sedan, vilket stärker resolutionens legitimitet.

Resolutionen ger FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna i uppdrag att uppdatera en studie om våld och diskriminering av hbtq-personer för att sprida kunskap om hur situationen kan förbättras. Än viktigare är det faktum att det finns ett fortsatt mandat för MR-rådet att arbeta med hbtq-personers rättigheter.

FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna uttryckte också sitt stöd för hbtq-personers rättigheter: ”Det går aldrig att rättfärdiga ett förnedrande, nedsättande, eller utnyttjande av andra människor oavsett nationalitet, ras, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, funktionalitet, ålder eller kast” sa Zeid Ra'ad Al Hussein.

- Att hbtq-personer har rätt att hävda sina rättigheter precis som alla andra människor borde vara vedertaget idag, men tyvärr ifrågasätts det fortfarande att hbtq-personer har rättigheter. MR-rådets resolution är därför ett viktigt dokument för den globala hbtq-rörelsen. Den lyfter reella problem som hbtq-personer möter dagligen och tydliggör att de mänskliga rättigheterna omfattar alla utan undantag, säger Felicitas Falck, en av två ordföranden för RFSL:s internationella utskott.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se