Miljödepartementet

FN-toppmöte om biologisk mångfald i New York

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 14:23 CEST

I morgon den 22 september samlas stats- och regeringschefer i FN:s generalförsamling i New York för ett toppmöte om uppföljning av Millenniummålen.  FN har utlyst 2010 till det internationella året för biologisk mångfald.

En särskild session om biologisk mångfald hålls inför det tionde partsmötet för FN:s konvention om biologisk mångfald, som ska hållas i Nagoya, Japan, under oktober månad. Sverige representeras av statssekreterare Åsa-Britt Karlsson.

Mötet i generalförsamlingen syftar till att ta fram prioriterade politiska frågor. En viktig fråga för Sverige är inrättandet av en internationell forskningspanel (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosytem Services, IPBES), liknande den forskarpanel som finns för klimatfrågor (Intergovernmental Panel och Climate Change, IPCC).

Etablerandet av IPBES syftar till att förbättra det internationella kunskapsunderlaget om biologisk mångfald och stärka kunskapsöverföringen mellan beslutsfattare och forskare. Sverige prioriterar vidare att lyfta fram värdet av biologisk mångfald och de ekonomiska värdena av naturens alla ekosystemtjänster.


Kontakt:
Leif Holmberg
Politiskt sakkunnig
08-405 23 88-------------------------
Läs mer
-------------------------
Internationella året för biologisk mångfald (http://www.regeringen.se/sb/d/12713)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
FN:s generalförsamling i New York (http://www.un.org/en/ga/65/meetings/biodiversity.shtml)
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (http://www.teebweb.org/)
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (http://www.ipbes.net/contact.html)

-------------------------
Ladda ner
-------------------------
Kommande seminarium den 4 oktober för journalister inför höstens FN-förhandlingar om biologisk mångfald, 460 kB (http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/24/42/3c5f0763.pdf)