Landsbygdsdepartementet

FN utnämner 2011 till skogens år

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 14:08 CET

Idag inleds officiellt det Internationella skogsåret i samband med FN:s skogsforum i New York. FN:s skogsforum har hög politisk närvaro från världens länder och mötet är av stor vikt för skogarnas framtid och inte minst för de människor som lever i och av skogen.

Mer än en femtedel av världens befolkning är direkt beroende av skogen. Därför handlar skog också om sociala och kulturella frågor, fattigdomsbekämpning och utveckling. Klimatfrågan är återkommande under mötet. Avskogning är en av de främsta orsakerna till att det blir mer koldioxid i atmosfären. Skogens framtid handlar om mycket mer än träd då så många arters fortlevnad är direkt beroende av att skogen finns kvar. Därför är också biologisk mångfald ett centralt tema.

Sverige är EU:s största skogsland och skogen utgör en stor del av vår ekonomi. Hela 122 miljarder generar export av skog- och skogsindustriprodukter, vilket utgör 11,2% av det totala exportvaruvärdet. För Sverige är internationella skogsfrågor och utvecklingsfrågor viktiga.

Det Internationella skogsåret kommer att uppmärksammas på flera sätt även i Sverige där både landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren är involverade. Mer information om vad som händer i samband med Internationella skogsåret i Sverige kommer att presenteras inom kort.

Representanter från Landsbygdsdepartementet och Skogsstyrelsen deltar i mötet. Kontakta delegationsledare Anders Lönnblad, departementsråd, för ytterligare information.

Kontakt:
Anders Lönnblad
Departementsråd
070-575 09 29

Therese Nerlund
Stabschef
08-405 30 75
072-220 89 80

Länkar:
Läs mer om Internationella skogsåret: http://www.regeringen.se/sb/d/14152/a/158483
FN:s webbplats om internationella skogsåret: http://www.un.org/en/events/iyof2011