Världsnaturfonden WWF

FNs klimatrapport en skrämmande varningsklocka: - Politiker och företag måste hitta lösningar på klimat- utmaningarna

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:35 CET

FN:s klimatpanel ger i sin senaste rapport en mycket skarp
varning till världens makthavare och de tydligaste bevisen hittills för att det är människan som ligger bakom den globala uppvärmningen.
Som alla numera vet riskerar den att ge katastrofala
konsekvenser med höjda havsnivåer, snabb smältning
av Grönlandsisen, torka, vattenbrist och starkare orkaner.

- Världens länder måste förhandla fram betydligt tuffare
minskningar av koldioxidutsläppen för att undvika
kastrofscenarier. FNs nästa klimatkonferens i Bali måste
blir framgångsrik med nya bindande krav för utsläpps- minskningar. Den överenskommelse som måste komma
efter Kyoto måste också stödja investeringar i ny teknik.
Det kritiska målet är att hålla temperaturhöjningen
under 2 grader nu för att klara detta krävs utsläpps- minskningar på 50 procent globalt, säger WWFs
generalsekreterare Lars Kristoferson.

- Det stora hot vi står inför får inte förblinda oss utan
vi måste också se möjligheterna. Det finns lösningar på
klimatutmaningarna och det är företagens och politikernas ansvar att ta fram dem. Detta kräver ett ledarskap som
vi ännu sett för litet av, säger Lars Kristoferson.

WWF tycker att det är hög tid att regeringen nu visar
korten och växlar upp klimatarbetet ordentligt. Här
måste det till både svenska och internationella satsningar.

- En del av möjligheterna finns i samarbete
med Kina och Indien, som nu raskt bygger upp en
infrastruktur som kommer att stå i många decennier.
Att detta görs klimatsmart är en nödvändighet,
säger Lars Kristoferson. Det finns ingen motsättning
mellan minskade utsläpp och lönsamhet, välfärd
och jobb.

Infrastrukturen i de snabbt växande länderna får
inte låsa oss fast vid ohållbara energisystem. Det
finns heller inga motsättningar mellan åtgärder i
Sverige eller Kina, tvärtom, investeringarna kan
stödja varandra och åtgärder måste fördelas på
ett kostnadseffektivt sätt. Förutom utsläppsminskningar
måste regeringen lägga till mål som inspirerar näringslivet.

Sverige ska bli världsledande när det gäller export av
hållbara energilösningar. Till detta måste ytterligare
mål sättas upp då det gäller entreprenörer, innovation
och arbetstillfällen, säger Dennis Pamlin, klimathandläggare
på WWF.

- På detta sätt kan vi vända en av historiens största utmaningar till en möjlighet.

Den 13 februari kommer en grupp WWF-experter
från Indien och Kina till Sverige för att presentera
konkreta utmaningar till den svenska regeringen.

För frågor, kontakta:
Lars Kristoferson, generalsekreterare
WWF, 08-624 74 02, 070-371 69 04
Dennis Pamlin, klimathandläggare, 070-78 78 178
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77