Statens Jordbruksverk

Foderfabriken får leverera foder igen

Pressmeddelande   •  Aug 19, 2003 17:01 CEST

Lantmännens foderfabrik i Norrköping får börja leverera foder igen. Jordbruksverket har efter en inspektion på fabriken den 12 augusti beslutat att fabriken kan återuppta sina utleveranser.

Vid inspektionen konstaterades att fabriken nu vidtagit samtliga åtgärder enligt Jordbruksverkets krav och att anläggningen är sanerad.
Sedan salmonellasmitta upptäcktes i Norrköpingsfabriken i juni stängdes anläggningen. Den 8 augusti beslutade Jordbruksverket att låta Svenska Lantmännen återuppta tillverkningen av foder i fabriken i Norrköping på linje två och tre, men att inga leveranser fick ske.

Nu har en inspektion genomförts utan anmärkningar och provtagningen har inte påvisat någon salmonella. Fabriken får därmed återuppta foderleveranserna från produktionen på linje två och tre. Tillstånd för linje ett har inte lämnats. Det var i huvudsak linje ett som var smittad av salmonella.

Extra kontroller kommer att genomföras på fabriken under 14 dagar. Prover kommer under denna tid att tas varannan dag i stället för, som normalt, en gång i veckan.

Kontaktperson:
Kjell Wejdemar, handläggare foderfrågor, tel 018-66 18 24
Lantmännens foderfabrik i Norrköping får börja leverera foder igen. Jordbruksverket har efter en inspektion på fabriken den 12 augusti beslutat att fabriken kan återuppta sina utleveranser.