ESBRI

Född i går och redan global

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 15:08 CEST

Det finns små nya företag som struntar blankt i alla råd om att internationalisering bör ske stegvis. De satsar globalt direkt från start och ser världen som sin lekplats. Senaste numret av tidningen Entré handlar om de så kallade born global-företagen.

Traditionella råd kring internationalisering lyder: var försiktig, erövra ett land i taget och börja helst i Norge. Företag som Spotify, Soundcloud och Skype gör tvärtom och etablerar sig internationellt direkt – för dem är det en överlevnadsfråga. I Entré 3-2012 skriver vi om tre nya avhandlingar som har born globals som tema.

Vi skriver också om:
- Att mikrolån inte passar alla
- Att öppenhetens profitörer tjänar på ditt material
- Att närhet är viktigt för finansieringsbeslut

Porträttartikeln handlar om ”kändisprofessorn” Magnus Henrekson. Han växte upp på en bondgård utanför Motala och menar att det gav en inblick i företagandets villkor. Han medverkar regelbundet i olika medier och är inte rädd för att uttala sig.

Sofia Börjesson menar i sin debattartikel att samverkan mellan forskare och företag är en bra väg till nyttiggörande av forskning. Man kan experimentera och testa kunskapen för att lära sig av varandra.

Dessutom: en massa notiser, boktips och andra nyheter som bygger på ny forskning om entreprenörskap, innovation och småföretagande. Tidningen Entré ges ut av ESBRI. Den har en upplaga på 18 000 och läses av företagare, forskare, beslutsfattare, rådgivare, studenter, finansiärer och andra som intresserar sig för entreprenörskapfrågor.

Kontakt: Jonas Gustafsson, jonas@esbri.se, 08-458 78 08
Tidningen som pdf: www.esbri.se/pdf/entre/3_2012.pdf
Kostnadsfri prenumeration: www.esbri.se/prenumeration

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se

Bifogade filer

PDF-dokument