Lunds universitet

Födelsemärken och melanom har genetisk koppling till hudcancer

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:18 CEST


Många födelsemärken på kroppen ökar risken att utveckla hudcancer, så kallat malignt melanom. De gener som ligger bakom denna ökade risk har nu identifierats av forskare.

De personer som har ljus hy och bränner sig lätt i solen är särskilt utsatta och riskerna för att drabbas av melanom ökar. I studien har forskarna funnit att melanompatienterna uppvisar ett starkt risksamband med de gener som är kopplade till rödhårighet och fräknighet.

- Detta var ett förväntat resultat men sambanden visar sig vara starkare än vi räknat med säger Håkan Olsson, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund.

Forskare har tidigare känt till att de som har fler födelsemärken också har en ökad risk att utveckla melanom.

- I vår studie har vi funnit att gener som är relaterade till antalet födelsemärken också var relaterade till risken för melanom vilket är ett nytt samband säger Håkan Olsson.

I världen dör över 48 000 individer årligen av melanom. Sjukdomen ökar med 3 procent årligen och drabbar oftare män och individer med ljus hy. Röd och skadad hud efter för mycket solande anses vara en viktig riskfaktor.

- Men bilden är komplicerad menar Håkan Olsson, utomhusarbetare har till exempel inte ökad risk för melanom. Förhoppningen är nu att vi genom att knyta ihop livstilsfaktorer med genetisk information, liknande den som vi funnit i studien, kan öka kunskapen om de mekanismer som ligger bakom melanom.

Studien har tagits fram av en internationell forskargrupp GenoMEL under ledning av professor J Newton Bishop och T. Bishop ,University of Leeds. Från Lunds universitet deltar Lund Melanoma Study Group där professor Håkan Olsson och docent Christian Ingvar är principal investigators. Hela studien omfattar 10 000 individer varav 400 patienter har rekryterats från Sydsverige. Forskarna har jämfört de som har drabbats av melanom mot dem som inte har sjukdomen.

Resultaten av studien publicerades i Nature Genetics, söndagen den 5 juli 2009.
http://www.nature.com/ng/index.html

Kontakt:
Håkan Olsson, professor och överläkare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund, telefon: 0706-077554

Christian Ingvar, docent och överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, och Universitetssjukhuset i Lund, telefon: 0706-181438