BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Följ alla BRIS seminarier under Almedalen på Bambuser!

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 12:45 CEST

Se alla BRIS seminarier live via Bambuser:

http://bambuser.com/channel/BRIS

Fantomsmärtor i själen – vad saknas?
Tid: 14:00-14:45
Världshälsoorganisationen, WHO, har lyft fram begreppet "existentiell hälsa" som en helhetssyn på hälsa som innefattar sådant som att känna mening, hopp, förundran och att uppleva sig som en del av något större.Vad kan ett sådant synsätt bidra med i mötet med den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige? Är det skillnad på psykisk och existentiell ohälsa? 

Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS, Yvonne Johansson, dialog-konsulent Bilda, Marianne Lindell-Fjaestad, leg psykoterapeut och verksamhetschef S:t Lukas Stockholm, Magnus Sundell, journalist och projektledare Bilda.

Datum: 4 juli

Om barn i samhällets vård: Vilka blir konsekvenserna när samhällsvården brister?
Tid:
12:30-13:00
Vilka blir konsekvenserna när samhällsvården brister och hur undviker vi att samma misstag upprepas? Vad krävs för att barn i samhällets vård inte ska leva ett liv i socialt och ekonomiskt utanförskap som vuxen?
Medverkande:
Kattis Ahlström, generalsekreterare, BRIS, Benny Jacobsson, ordförande Förbundet Samhällets Styvbarn.

Kan barn i missbruksfamiljer må bra?
Tid:
13:00-13:45
Kan barn i missbruksfamiljer må bra? Barn i missbruksfamiljer har samma rättigheter som alla andra barn att må bra och att ha möjlighet att uppnå sin fulla potential.De är beroende av samhället ser, agerar och ger den vård och det stöd de behöver. Men långt ifrån alla barn i missbruksfamiljer får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Var ligger de största
hindren? Vilka lösningar måste till? Finns det verktyg som inte används? Kan civilsamhället skapa en förändring?
Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS, Agneta Trygg, Trygga Barn, Olivia Trygg, Trygga Barn, Ulrika Carlsson (c) och journalisten Ann Söderlund

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se