LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Följ med till skogs!

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 11:18 CEST

Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller förnybar energi från skogen. Därför tar vi (LRF Skogsägarna) med EU:s energiministrar och intresserade journalister ut på en kort exkursion i de jämtländska skogarna under pågående ministermöte i Åre. Följ med!

Mer än en fjärdedel av den svenska energikonsumtionen kommer från skogen, en andel som bara ökar. Skogen får en allt viktigare roll när EU ska förverkliga sitt mål om att minst 20 procent av energin ska vara förnybar 2020. Målet ska diskuteras när energiminister Maud Olofsson samlar sina kollegor i Åre den 23-25 juli.
Därför arrangerar LRF Skogsägarna en kort skogsexkursion för EU:s energiministrar och intresserade journalister.

Vid stopp 1 visas det lokala perspektivet:
Kvinnlig skogsägare som berättar hur energi utvinns från restprodukter, om lokal teknik och ekonomi liksom småskalighet i samverkan genom skogsägarföreningen.

Vid stop 2 visas det nationella och europeiska perspektivet:
Här berättas om skogen och dess energibetydelse regionalt och nationellt, om uthålligt skogsbruk liksom om potentialen för Europa.
Redan under onsdagen kommer en förhandsvisning med Sveriges energiminister Maud Olofsson att ske.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna 0707-884178
För deltagande: www.se2009.eu, alt ackreditering på Turistbyrån i Åre

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat tolv år i rad och vid årsskiftet hade LRF 168 677 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.