Miljöbarometern AB

Följ miljöutvecklingen i östra Skaraborg

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 09:45 CET

Imorgon inviger kommunalråden från Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro den nya webbplatsen Miljöbarometern för östra Skaraborg. Här kan invånare och anställda följa miljöutvecklingen i kommunerna. Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete.

Bakom webbplatsen står Miljösamverkan i östra Skaraborg tillsammans med de fem kommunerna. Webbplatsen invigs den 8 november kl 8:15 i Gothia Science Park i Skövde.

-  Miljöbarometern är ett sätt att åskådliggöra hur vi ligger till och blir ett viktigt underlag för det fortsatta miljöarbetet, säger Eva Berglund, Biträdande förbundschef för Miljösamverkan östra Skaraborg.

Miljöutvecklingen redovisas genom 75 utvalda miljöindikatorer uppdelade i nio fokusområden; klimat, energi, trafik, luft, vatten, natur, kemikalier, avfall och bostad. Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken har hämtats från en mängd olika källor, dels från nationella och regionala myndigheter och dels från den egna miljötillsynen och de kommunala förvaltningarna och bolagen. Lanseringen av Miljöbarometern för östra Skaraborg blir startpunkten för ett fördjupat samarbete mellan kommunerna.

-  Vi har sedan tidigare ett utvecklat samarbete inom miljötillsynen och det är väldigt roligt att kunna ta detta vidare och även samarbeta i de miljöstrategiska frågorna, säger Eva Berglund.  

Miljöbarometern vänder sig till kommunernas tjänstemän och politiker såväl som intresserad allmänhet och elever och studenter som kan hitta data till skolarbeten och uppsatser. Syftet med webbplatsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag.

Länkar

För mer information, kontakta gärna:

 • Eva Berglund
  Biträdande förbundschef
  Miljösamverkan östra Skaraborg
  Telefon: 0500-49 82 79
 • Mikael Lindell
  Grundare
  Miljöbarometern AB
  Telefon: 08-41 00 40 41

Miljöbarometern: IT-verktyg för miljöredovisning

Miljöbarometern AB levererar verktyg för att följa och redovisa miljöutvecklingen. Vi hjälper kommuner från start till mål i detta arbete genom att föreslå indikatorer, samla in miljödata, analysera och beskriva utvecklingen, skapa pedagogiska webbredovisningar och ta fram årsrapporter. Syftet med verktyget är att förenkla det miljöstrategiska arbetet och öka insynen och delaktigheten i miljömålsarbetet.

Miljöbarometern AB | miljobarometern.se | 08-41 00 40 41