World Class

Följande beslut fattades på årsstämman på World Class Seagull International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 08:57 CET

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 2375.000 kronor genom nyemission av högst 23.750.000 aktier.

Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara NorgesInvestor IV A/S och Optimal Invest AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCI:s ekonomiska ställning.

De nya aktierna tecknas kontant eller genom kvittning av fordringar till en kurs av 0,8 kronor per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m nästkommande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske på teckningslistan samt betalning senast den 21 december 2011.

Norges Investor tecknar för 0,80 kr/aktie aktier som ingår i nyemissionen upp till 17.100.000 aktier, vilka får öka bolagets aktiekapital med högst 1710.000 kr.

Optimalinvest tecknar för 0,8 kr/aktie aktier som ingår i nyemissionen upp till 6.650.000 aktier, vilka får öka bolagets aktiekapital med högst 665.000 kr.

Stockholm den 19 December 2011
Styrelsen i World Class Seagull International AB (publ)

Certified adviser på OMX First North

Thenberg Fondkommission, Box 2108. 403 12 Göteborg, tel: + 46 31 745 50 00         

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Ulf Bengtsson telefon +46 705 119014