SkorstensFolket Sverige AB

För alla fastigheter, över hela Sverige!

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 09:10 CEST

Relining av ventilationskanaler över hela Sverige. Lösningen vid underkänd OVK, dålig inomhusluft och höga energikostnader.

Visste du att cirka 80 % av alla flerbostadshus har ventilationskanaler som läcker?*

Konsekvenserna är allvarliga. Föroreningar och oönskad lukt sprids, vilket leder till undermålig luftkvalitet och dålig boendehälsa. Dessutom blir det väldigt kostsamt eftersom energiförbrukningen skjuter i höjden när ett ventilationssystem är satt ur balans.

Vi tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex® till ventilationsföretag och fastighetsägare som vill åtgärda en underkänd OVK eller "bara" uppnå friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten

VentilFlex® och FuranFlex® är originalet för relining/kanaltätning som blivit en succé både i Sverige och internationellt. Idag installeras VentilFlex® och FuranFlex® i mer än 30 länder över hela världen. I Sverige har vi certifierade installationsföretag på mer än 40 orter.

Läs mer och gör en intresseanmälan på www.furanflex.se

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: info@furanflex.se
www.furanflex.se

*Förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014. Fastigheter byggda före 1990 är särskilt drabbade.

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex®, två insatsrör av komposit som ger fullständigt täta ventilations- och imkanaler. Våra lokalkontor finns på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontoret ligger i Göteborg.

VentilFlex® och FuranFlex® är typgodkända av Kiwa Sverige och bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Vidare är VentilFlex® och FuranFlex® registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Dessutom rekommenderas VentilFlex® och FuranFlex® av Byggvarubedömningen. SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem. Vi använder oss av energieffektiv teknik vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet.