Cubsec AB

För andra året i rad har bevakningsföretaget Cubsec blivit utnämnt till Gasell av tidningen Dagens Industri.

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 14:24 CET

Antalet Gassellföretag i Sverige har halverats under förra årets lågkonjunktur. Totalt har 695 företag trotsat konjunkturen och skapat nya arbetstillfällen.

Cubsec Bevakning som grundades 2003 har under åren växt till ett heltäckande säkerhetsföretag med ca 150 medarbetare. Företaget har haft sju år av konstant tillväxt med tydligt fokus på nöjda medarbetare.

-Att Cubsec har stått starkt och fortsatt växa med vinst genom lågkonjunkturen känns fantastiskt roligt kommenterar Cubsecs VD Andreas Gyllestrand. Vi har forsat fokusera på att utveckla våra medarbetare och valt att accelerera snarare än att agera defensivt.

Cubsec har under hösten fått förnyat förtroende att leverera bevakningstjänster till Chalmers Tekniska Högskola under ytterligare tre år. Företaget är även ny bevakningsleverantör i Verket för högskoleservice upphandlingar för statliga myndigheter, ett ramavtal som sträcker sig under två år.

-Vi har alltid varit stora inom offentlig sektor, under lågkonjunkturen har framförallt staten varit en säker partner att arbeta med. Nya avtal inom detta område borgar för fortsatt tillväxt och stabilitet. I år har vi märkt ett växande intresse från större företag som vill se över sina kostnader, vilket kan vara ett tecken på återhämtning säger Andreas Gyllestrand avslutningsvis.

Fakta om Di Gasellföretag:

- har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.

- har en omsättning som överstiger 10 Mkr.

- har minst tio anställda.

- har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.

- har under samma period minst fördubblat sin omsättning.

- har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.

- har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

- har sunda finanser.

Mer information om Cubsec Bevakning samt pressbilder finns på företagets hemsida www.cubsec.se

 

Presskontakt:

Andreas Gyllestrand VD Cubsec Bevakning AB

Tel 031-761 90 01 E-post andreas@cubsec.se

Vidare information om bevakningsbranschen:

http://www.bya.se

http://www.sweguard.se