U&We

För att möta förändringarna i omvärlden rekryterar U&We ännu en ung förmåga med stor potential

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 14:00 CEST

Julia Senninger kompletterar konsultföretaget U&We med ny kunskap. För att stå rustade inför framtiden och den snabba förändring som sker i omvärlden behöver U&We unga förmågor som vill vara med och utveckla bolaget. För att svara på den ökade efterfrågan speciellt från företag inom besöksnäringen välkomnas Julia som ny partner och konsult.

Julia Senninger har engagerats som ny partner och konsult för att arbeta på U&We bland annat med nätverket Hållbara Restauranger. Julias kompetens är tvärvetenskaplig och internationell med studier inom hållbar utveckling från Uppsala Universitet och CSR och hållbarhet på Escuela de Organización Industrial i Madrid. Hon förstärker organisationen inom klimatområdet och hållbar design generellt och specifikt med U&We:s olika projekt kring besöks- och restaurangnäringen både i Sverige och internationellt.

- Jag lärde känna U&We när jag gjorde min praktik och nu ska jag börja jobba här på riktigt, säger Julia. Jag drivs av att hitta kreativa lösningar och vill aktivt arbeta med omställningen till ett hållbart samhälle. U&We:s vision om planetnytta ger mig ett utrymme att använda kunskap och forskning som finns för att visa att den klimatsmarta vägen är både rolig och affärsmässigt klokt.

U&We har introducerat begreppet Planetnytta, vilket innebär att företag går från negativa till positiva effekter på miljö och sociala förhållanden.

- Med Julia Senningers kompetens parat med djupa språkkunskaper stärker vi vårt kunderbjudande i att i nätverksform snabbare uppnå riktig förändring. Vi är mycket glada över vår rekrytering som gör oss redo för kommande generationers behov av U&We:s tjänster, framhåller Ellinor Eke, VD.

För ytterligare information

Julia Senninger, U&We, 08-34 65 65, julia.senninger@uandwe.se

Ellinor Eke, U&We, 08-34 65 65, ellinor.eke@uandwe.se

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med drygt 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se