Norstedts

För controllers i den nya tidens organisation

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:14 CEST

Dagens verksamhetsstyrning vill stärka verksamheters prestationer genom ökad transparens, tydligare ansvarstagande och större flexibilitet. För att realisera detta är integrerande IT, exempelvis affärssystem och beslutstöd, av stor betydelse. Med stöd av tekniken kan information skapas och hanteras billigare, bättre och snabbare. Men för att tekniken ska kunna användas på bästa sätt måste medarbetarna utvecklas i sin yrkesroll.

Det kräver nya organisatoriska roller. Det innebär förändrade förväntningar och ansvar. Allt fler medarbetare ansvarar för att producera, tolka och kommunicera information. I det arbetet är de beroende av andra. Sociala relationer är därför viktiga för arbetets utförande. Arbetet sker, i olika grad, efter formaliserade rutiner som idag samordnas och förändras med teknikens hjälp. I varje yrkesroll finns det även viktiga regler. Särskilt betydelsefulla är de regler som definierar vad som är viktigt att uppmärksamma i styrningen. För att verksamhetens många medarbetare gemensamt ska hålla rätt fokus behövs resurser i form av stödjande IT.

I det här arbetet har controllern en central roll. För en controller i modern yrkesutövning är förändringar i roller, relationer, rutiner, regler och resurser viktiga att beakta. Bokens diskussioner bygger på omfattande studier av controllerns faktiska arbete. Utifrån den kunskapen ges en bild av framtida utvecklingsmöjligheter.

Docent Jan Lindvall är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet där han forskar och undervisar.

För recensionsexemplar eller intervju, kontakta Lovisa Boberg, 08-769 89 63 eller lovisa.boberg@norstedts.se.