Sveriges Kommuner och Landsting

För dyrt med nytt radiokommunikationssystem

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 13:44 CET

– Det är för dyrt för kommuner och landsting att ansluta sig till statens nya radiokommunikationssystem, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet.

Sveriges Kommuner och Landsting beslöt under fredagen att lämna in ytterligare en skrivelse till regeringen om finansieringen av radiokommunikationssystemet, RAKEL. Syftet med RAKEL är att underlätta kommunikationen mellan skydds- och säkerhetsmyndigheterna, det vill säga polisen, kustbevakningen, tullverket, kommunala räddningstjänsten, akutsjukvården och försvarsmakten.

Anslutningen till RAKEL är frivillig för kommuner och landsting, men kostnaderna för att ansluta sig blir 2-3 gånger högre än att ha kvar de gamla systemen.

– Kommunerna har redan ett fungerande system, därför tvekar många kommuner att ta på sig kraftigt ökade kostnader och den kostnadsutveckling som kan bli på några års sikt, säger Ilmar Reepalu.

– För samhällets krishanteringsförmåga är RAKEL en mycket viktig och angelägen funktion men anslutningskostnaden måste vara rimlig. Därför måste staten ge bättre ekonomiska förutsättningar för att få med alla kommuner och landsting och därmed effektivisera hela samhällets trygghetssystem jämfört med dagens situation.

– Med fler aktörer anslutna ökar förmågan att hantera en kris. Därför är det viktigt att utbyggnaden av RAKEL fortsätter och blir ett nationellt system för medborgarnas trygghet i hela landet, säger Lars Isaksson, ordförande för Landstingsförbundet.

För mer information:
Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, Utredare Mårten Törnqvist,
Tfn 08-452 74 45, Mobil 070-319 74 45, marten.tornqvist@skl.se