Handelsanställdas förbund

För fjärde året i rad misslyckas arbetsmiljöverket med att sätta stopp för butiksrånen

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2003 08:42 CET

Idag presenterar Brottsförebyggande rådet, BRÅ statistik som visar att antalet butiksrån inte minskar. Tvärtom är det fjärde året i rad som Sverige varje dag drabbas av två butiksrån.

- Det räcker nu. Lager- och butikspersonal får inte ständigt riskera att utsättas för våld eller hot om våld på sin arbetsplats. Arbetsmiljöverket måste börja utöva den tillsyn de ska praktisera enligt lagen. Inspekteras varje arbetsplats som utsatts för rån kommer antalet rån att minska drastiskt under förutsättning att arbetsgivarna genomför de förändringar som arbetsmiljöinspektionen anvisar, konstaterar Lars-Anders Häggström, 1 vice ordförande i Handelsanställdas förbund.

Orsakerna till att det är så många rån är de allt längre öppettiderna, den slarviga hanteringen av kontanter samt att ensamarbete på kvällar och nätter blivit allt vanligare. Handels har tillsammans med arbetsgivarna blivit överens om olika åtgärdsprogram men de som kommit igång har inte nått särskilt långt. Och justitieminister Thomas Bodström menar alltjämt att eftersom det finns en lag som säger att arbetsgivaren ska anmäla butiksrån till arbetsmiljöinspektionen och inte endast till polisen, är det bara att se till så att lagen om att anmäla rån efterlevs.

- Så frågan är vad som måste till när arbetsgivarna inte anmäler de rån man råkat ut för till arbetsmiljöinspektionen. Svaret är rutiner som gör att arbetsmiljöverket får reda på vilka rån som har inträffat och sedan ser till att arbetsmiljöinspektionen besöker arbetsplatsen, framhåller Häggström.

Förslaget om att polisen skulle ha som rutin att skicka alla anmälningar om butiksrån till arbetsmiljöinspektionen har stött på så många byråkratiska hinder att förslaget verkar självdö.

- Slutsatsen blir då att den som ska utöva tillsyn trots svårigheterna ändå måste se till att göra det. För när det sker, det vill säga att arbetsmiljöinspektionen undersöker vad som behöver göras på en arbetsplats för att stoppa rånen, kommer de alltid med bra och väl fungerande åtgärdspaket.