PRO Global

För första gången med nya pensionssystemet: Pensionen riskerar att minska realt nästa år

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 11:16 CEST

Den inkomstgrundade pensionen riskerar att minska realt nästa år. Detta är i så fall första gången sedan det nya pensionssystemet infördes. Det framgår av en rapport från PRO som publiceras idag.

För första gången sedan det nya pensionssystemet infördes riskerar den inkomstgrundade pensionen att minska realt nästa år. Det framgår av en prognos som publicerats av Konjunkturinstitutet. Samtidigt lyfter regeringsföreträdare i debatten fram nästa års pensionshöjningar som särskilt gynnsamma.

En stor höjning i kronor är dock inte detsamma som en stor köpkraftshöjning.

Den höga nominella höjningen av garantipensionen är ett resultat av att inflationen är högre än den varit på 15 år. Det negativa reala utfallet för inkomstpensionen beror, om det blir verklighet, på pressade reallöner och på de sänkta kompensationsnivåerna i socialförsäkringarna, vilka också direkt påverkar genomsnittliga inkomsten i landet.

- Det prognostiserade utfallet understryker PROs krav på lika beskattning av pensionärer och yrkesverksamma samt en engångshöjning av pensionen med 1000 kronor per månad, säger Lars Wettergren, ordförande i PRO

Länk till rapporten: http://www.pro.se/PageFiles/29694/090916pensionsbluffenslutlig.pdf

Kontakt: Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, 08-701 67 16
Maja Fröman, infochef, 08-701 67 32, 070-247 17 99