Diskrimineringsombudsmannen

För gammal för att räkna röster – nu får han 50 000 kronor av Nyköpings kommun

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 12:37 CET

En 72-årig man i Nyköping nekades att bli valförrättare under EU-valet 2009. Kommunen tyckte att han var för gammal. Nu har DO träffat en förlikning med kommunen som ger mannen 50 000 kronor.

Mannen, som är född 1937, har tjänstgjort som valförrättare sedan mitten av 1970-talet. När han ringde kommunen i januari 2009 och anmälde sitt intresse för det stundande EU-valet fick han höra att han var för gammal för att arbeta som valförrättare, eftersom kommunen hade satt en gräns vid 70 år.

DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att Nyköpings kommun har utsatt mannen för åldersdiskriminering. Under utredningen har kommunen förnekat diskriminering.

DO har beslutat att stämma Nyköpings kommun i domstol, men har först erbjudit kommunen att ingå förlikning för att lösa tvisten.

Parterna har nu träffat en överenskommelse som ger mannen 50 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

– Jag menar att det här är precis den sorts slentrianmässiga bedömning som ofta drabbar äldre personer. I stället för att göra en individuell bedömning av personen utgår man från en allmän föreställning om människors kapacitet i olika åldrar, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Nyköpings kommun har meddelat att man slopat den övre åldersgränsen för valförrättare, sedan det blev känt att mannen anmält kommunen till DO. DO kommer att initiera en dialog med Sveriges kommuner och landsting, SKL, i denna fråga.

För ytterligare information kontakta processförande jurist Karin Lundin, 08-120 20 797 eller DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever