Vectura

För halva Sverige är tåget idag inte ett alternativ

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 08:00 CEST

Från bara åtta av Sveriges tjugo residensstäder är tåget det snabbaste alternativet för en resa till Stockholm med kollektiva färdmedel. Det visar transportarkitekten Vecturas årliga restidsbarometer. Med utbyggd järnväg och framtida snabbtåg skulle bilden se annorlunda ut.

Vectura har beräknat den kortaste restiden med kollektiva färdmedel från stadshuset i varje läns residensstad till riksdagshuset i Stockholm. Jämförelsen har gjorts för sista vardagen före omläggning till sommartidtabell.

Från tolv städer involverar det snabbaste resealternativet flyg. För tre städer ökar restiden med mindre än 1,5 timmar genom att välja det klimatvänligare tåget framför flyget.

– Sammanställningen visar att med goda och välplanerade kommunikationer är det inte alltid avståndet som är avgörande för hur tidskrävande eller klimatpåfrestande en resa är. Pågående järnvägsprojekt som Ostlänken och Mälarbanan och framtida snabbtåg kan förändra restiderna så att tåget blir ett mer realistiskt alternativ för fler, säger Rolf Ericson, Vecturas hållbarhetschef.

Vectura vill med undersökningen som nu genomförs för tredje gången visa hur infrastrukturen och smarta transportlösningar kan bidra till att minska avstånd och öka möjligheten att bo och arbeta i hela landet. Men också tydliggöra hur klimathänsyn påverkar restider. Då Stockholm är ett maktcentrum för hela Sverige är restiden dit betydelsefull för hur enkelt det är att verka på en ort.

Städer där tåget är snabbast:
Nyköping, Falun, Örebro, Västerås, Uppsala, Gävle, Linköping och Karlstad

Städer där man förlorar högst 1,5 h på att ta tåget istället för flyget:
Göteborg (41 min), Växjö (52 min) och Jönköping (87 min)

– Tar man med alternativet egen bil är det intressant att se att det bara är från fyra städer som det lönar sig tidsmässigt att ta egen bil, och då inte mer än 20 minuter. Åtminstone för tre av dessa, Nyköping, Örebro och Västerås, är chansen stor att tåget blir snabbast när Mälarbanan och Ostlänken är på plats, säger Rolf Ericson.

Se hela sammanställningen av restidsbarometern på Vecturas webbplats och vad som gäller län för län. Resealternativen är framtagna med hjälp av webbtjänsten resrobot.se.

Kontakt:
Rolf Ericson, Vecturas hållbarhetschef, 010- 484 45 37
Thomas Rebermark, Vecturas marknadschef, 010-484 54 08

Om Vectura
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Från ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark skapar vi en klokare väg mot framtiden. Läs mer om Vectura på www.vectura.se