Sveriges Kommuner och Landsting

För höga yrkanden

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2011 08:57 CET

SKL har idag mottagit de första avtalsyrkandena inför 2012 års avtalsrörelse. Kravet på 3,6 procent över ett år är för högt.

Sveriges Kommuner och Landsting har idag mottagit de första avtalsyrkandena inför 2012 års avtalsrörelse. Det är facken inom OFR:s avtalsområde, allmän kommunal verksamhet (AKV)* som presenterat sina yrkanden.

– Det finns naturligtvis mycket att analysera i AKV:s krav men den begärda löneökningsnivån på 3,6 procent över ett år är mycket högt. Nivån ligger högt över det märke som den konkurrensutsatta sektorn satt, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

I avtalsyrkandet finns krav gällande sektorsövergripande lönejämförelser och förändringar.

– I kommuner och landsting har vi de mest jämställda lönerna mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden. Det visar att våra medlemmar tar allvarligt på frågan om jämställda löner och tycker att män och kvinnor ska ha jämställda löner, säger Ingela Gardner Sundström.

– Men hur olika sektorer står sig mot varandra är inte något vi som arbetsgivare i enskild sektor ansvarar för och är därför inte en fråga för avtalsrörelser mellan oss och våra fackliga motparter, säger Ingela Gardner Sundström.
AKV yrkar på ett ettårigt avtal utan centralt fastlagda individgarantier.

– Det är bra att AKV inte vill binda upp pengar i individgarantier och därmed signalerar att lönesättning sköts lokalt, säger Ingela Gardner Sundström

– Det är väntat men olyckligt att yrkandet gäller ett år. Vi vill att kommuner och landsting ska ha möjlighet att arbeta långsiktigt med verksamheten och personalfrågor är en mycket viktig del av det. Med en ettårig planeringshorisont riskerar utvecklingsarbetet att bli mer kortsiktigt, säger Ingela Gardner Sundström.

*Inom AKV förhandlar: Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.

Läs mer om avtalsrörelsen 2012 via avtalswebben (bl.a. finns frågor och svar och statistik)