FORES

För lite och för sent: EU behöver en akutplan för klimatet

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 08:12 CEST

EU-kommissionens klimatstrategi är inte tillräckligt ambitiös för att nå målen i Parisavtalet. Därför bygger Klimatriksdagen, Fores och Immanuelskyrkan nu vidare på de förslag som röstats fram i den nationella Klimatriksdagen och samlar lördag den 13 april engagerade krafter för att diskutera hur en akutplan för klimatet skulle kunna se ut. EU:s klimatambitioner kan och bör öka.

Under mandatperioden som efterföljer EU-valet i maj måste utsläppskurvan brytas brant neråt. EU-kommissionen har presenterat ett förslag på klimatstrategi för 2050 – det är ett steg i rätt riktning, men förslaget lovar för lite och för sent.

Klimatriksdagen, tillsammans med Fores och Immanuelskyrkan, arrangerar nu ett seminarium för att diskutera hur EU:s klimatambitioner kan och bör öka. Fokus ligger på: transporter och infrastruktur; energi, industri och byggande; mark, skog och vatten – Klimatriksdagen är något annat och mycket mer än ännu ett klimatseminarium. Här utgår vi ifrån klimatförslag som arbetats fram, behandlats och röstats fram i den nationella Klimatriksdagen – frågorna vi kommer att diskutera är inte sådant jag kommit på utan vad som växt fram ur människors oro och engagemang, säger Mattias Goldmann, vd på Fores.

Klimatriksdagarna 2014 och 2018 var folkriksdagar som arrangerades med syftet att rösta fram klimatförslag för överlämnande till Sveriges riksdag.

Medverkande:

Tomas Kåberger - Professor i fysisk resursteori vid Chalmers & ledamot Klimatpolitiska Rådet

Cecilia Sundberg - Docent i industriell ekologi och environmental management KTH

Magnus Nilsson - Miljökonsult, forskare och miljödebattör

Maria Sunér Fleming - Enhetschef för energi, infrastruktur och miljö på Svenskt Näringsliv

Mattias Goldmann - VD Fores

Karin Sundby - Ordförande Klimatriksdagen

Datum: Lördag 13 april

Tid: 13:30-16:30

Plats: Immanuelskyrkan. Kungstensgatan 17, 113 57 Stockholm.

Intervjuer med medverkande kan arrangeras; meddela presskontakt innan seminariet.

Presskontakt:

Klimatriksdagen: Linnea Steen / linnea.steen@klimatriksdagen.se / 073-426 54 63

Fores: Emma Høen Bustos / emma.hoen.bustos@fores.se / 076- 626 06 10

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se