SEKO, facket för service och kommunikation

För lite personal, ingen reservkapacitet och sänkt underhållsnivå bakom tågförseningar

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 13:33 CET

För lite personal och ingen reservkapacitet av tåg är två av huvudorsakerna bakom den senaste tidens tågförseningar. Det menar SEKO – Facket för Service och Kommunikation – som organiserar medlemmarna inom spårtrafikbranschen.

– Det blir allt färre som jobbar på spåren. De täta upphandlingarna leder till pressade priser, och då skär entreprenörerna ner på folk. Dessutom verkar det som om att upphandlarna har glömt bort att det faktiskt blir vinter i Sverige och att det då behövs en större insatsstyrka. Minskade underhållsresurser innebär också att det saknas personal för att hålla växlar fria från isbildning och snö, säger Janne Rudén, förbundsordförande på SEKO.

Ytterligare en orsak till de stora tågförseningarna är att det finns för få tåg i Sverige. Förr var det möjligt att ställa av tåg för att isen skulle hinna smälta. Men i dag finns inte den reservkapaciteten. Det betyder större ansamlingar av is och snö under tågen, vilket i sin tur medför problem framför allt när de passerar spårens växlar.

Bristen på personal innebär inte bara förseningar i trafiken. Även arbetsmiljön för de som jobbar på spåren försämras.
– Prispressen riskerar att gå för långt, och för att klara åtagandet ligger det nära till hands att man tar genvägar när det gäller säkerheten, säger Janne Rudén.

För ytterligare information:
Erik Sandberg, kommunikationsenheten SEKO, 070-631 59 49