Folkpartiet

För många regementen försvinner

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2004 15:06 CEST

- Regeringen struntar i målet om 1 700 soldater i internationell tjänst. Alla med insikt i försvarets utbildningssystem vet att antalet förband och utbildningsplatser inte kommer att räcka.

Det säger Allan Widman (fp), ledamot i försvarsutskottet, på lördagen i en kommentar till konsekvenserna av regeringens förslag till nedskärningar inom försvaret.

- Minst ett större arméförband till måste behållas. Regeringen vet att det råder enighet om denna bedömning både i den högre militära ledningen och bland utomstående experter. Att man ignorerar fakta tyder på att det är ekonomin som styr, inte Sveriges förmåga att bidra till internationell krishantering.

- Framtidens internationella missioner kommer att ställa långt större krav på deltagande soldater. Trots detta accepterar regeringen nu att kraven på dem som antas sänks. Detta är en farlig politik, men inte ens den räcker för att målen skall nås, säger Allan Widman (fp).

Allan Widman
Riksdagsledamot (fp)
0702 - 43 59 55

Niki Westerberg
Presschef (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se