Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

För och emot järnväg

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2011 22:00 CET

För och mot järnväg

En järnväg är bundet till sitt spår. Det går inte att köra om. Långsamma fordon hindrar de snabbare. Om det är bara ett spår går det inte att mötas på linjen. Är mötespåren få blir kapaciteten låg. Vägen är mer flexibel, och man kan lättare nå hela ytan. Bilen ger mig en känsla av frihet, att kunna bege mig vart jag vill när jag vill.

Både väg och järnväg ger barriärer i landskapet. De barriärerna bör överbryggas av gröna broar för viltet. Bägge ger buller. Bilens buller är dock mer svårdämpat och däcksbullret överstiger motorbullret redan vid låg fart. Bilen är mycket ytkonsumerande. Halva stadsytan går åt till bilen och den ger otrivsamma städer, men det har hittills inte lagts till bilismens kosntader.

De flesta bilar drivs med förbränningsmotorer, och det dröjer länge innan vi får elbilar till överkomligt pris. De ger luftföroreningar som hotar klimatet och vår hälsa. Kanske ger de 5.000 extra döda per år. Våra skördar blir kanske tio procent lägre genom markozonet som sol och luftföroreningar ger.

Bilar är mycket energiineffektiva. Bensinmotorn tar bara till vara en styv femtedel av energin i bränslet och dieselmotorn en tredjedel, medan elmotorn har 90 procents effektivitet. En elbil kommer fyra gånger så långt på samma energi som en bensinbil. Det vore dubbelt energieffektivt göra el av bensinen och driva en elbil med den.

Ännu energieffektivare vore att låta elmotorn driva ett tåg. Då slipper man den fjärdedel energi som elbilen förlorar i laddning, batteri och strömomformare. Luftmotståndet blir lägre och rullmotståndet fjärdedelen. Dagens lastbilar är effektiva, men det fordrar fyra gånger så mycket energi att frakta gods med lastbil istället för med tåg. Inte obetydligt när oljan sinar, alternativbränslena blir dyra, men sol och vind kan ge gott om föroreningsfri el.

Varje lastbilsmil kostar 5-10 kronor i vägslitage. Svenskregistrerad långväga lastbilstrafik kör 750 miljoner mil, utlandsregistrerad kanske 100 miljoner mil mer, skattefritt. Det blir några miljarder.

Elmotorer ger magnetfält. Är de inte avskärmade nog, kan förare och passagerare få hälsoproblem. Också en personbil kan dock ha för höga magnetfält efter kablarna. Elöverkänsliga klarar inte den elektromagnetiska strålning som uppstår i moderna bilar. De behöver dock inte drabbas av den mobilstrålning som resande i kollektiv trafik får. Plåtkarosserna skärmar av, så att det återstår bara fönstren att sända genom. Är kontakten dålig måste mobiltelefonen gå upp i effekt, och då blir strålningen hög. I tysta avdelningar av tåget borde det inte bara vara tyst utan också förbud för påslagna mobiltelefoner och bärbara datorer. Alternativt kunde mobiltelefoner och dataapparater få kontakt med omvärlden via kabel och en antenn på utsidan.

Stadsplaneringen blir helt annorlunda om den planeras för bil eller tåg. Med bil kan man sprida bebyggelsen, men med tåg måste man bygga efter linjen och med tät bebyggelse, så att man helst har gångavstånd till stationen. I stället för dagens spridda stad blir det mer den medeltida staden med nära mellan människorna och större social interaktion. Trafikstörningarna blir lägre, och mindre av grönområden och åkrar kommer att förbrukas.

Planerar vi för pendling med bil kan vi riskera ekonomisk kollaps när pendlarna inte längre har råd att betala för stigande bränslepris, så som en orsak i USA till den senaste ekonomiska krisen var. Med eldrift har vi mer förutsägbara priser. Med tåg kan man därtill pendla på mycket längre sträckor på samma tid än med bil. Det ger områdesförstoring med större möjlighet till specialisering, ökad chans till arbete utan att behöva flytta och med motsvarande större arbetskraftsutbud för företag samt rikare studie- och kulturutbud.

Hans Sternlycke