Umeå kommun

För- och grundskolan har fortsatt ekonomi i balans

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 12:19 CEST

För- och grundskolenämndens ekonomi är fortsatt i balans och prognosen för 2014 visar + 8 miljoner kronor. Det är tack vare de tillfälliga projektmedel på 16 miljoner kronor som kommunfullmäktige har tilldelat för- och grundskoleverksamhet under 2014.

- Det är ett tufft uppdrag att klara de stora elevökningarna utan mer medel. Vår förhoppning är som budgetberedningen tror, att skolan ska få statsbidrag år 2015. Det skulle underlätta vår situation, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Inför 2015 finns stora ekonomiska utmaningar i form av volymökningar samt att delar av för- och grundskolans verksamhet under 2014 finansieras med tillfälliga medel. De 16 miljoner kronorna används bland annat till ambitionshöjande insatser, exempelvis hjälpmedel för barn med funktionshinder, extra stöd till skolorna för utbildning av nyanlända elever med svag utbildningsbakgrund samt icke lagstadgad verksamhet inom för- och grundskolan såsom Idéan, Naturskolan och delar av modersmålsstöd.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16