Umeå kommun

För- och grundskolenämnden

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:32 CET

INFORMATION TILL MEDIERNA

Torsdag den 8 februari sammanträder För- och grundskolenämnden i lokal på Östra Ersbodaskolan. Föredragningslista finns på webben: http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html

Det sker ingen presskonferens efter sammanträdet men media är välkommen att höra av sig till vice ordförande strax efter.


För frågor eller ytterligare information är ni välkomna att kontakta: Stefan Nordström, vice ordförande (m), 070-690 79 39


Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-16 12 33
Mobil: 070-345 12 33
E-post: gabrielle.hultdin@umea.se