Umeå kommun

För- och grundskolenämnden redovisar överskott för årets fyra första månader

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 13:13 CEST

För- och grundskolenämnden godkänner tertialrapporten som visar ett positiv resultat på 395 000 kr för perioden januari- april. Den ekonomiska prognosen för 2016 pekar mot ett underskott på 8 mnkr.

Underskottet ligger främst inom förskolan där prognosen visar ett underskott på 6 mnkr utifrån ett effektiviseringskrav för verksamheten på totalt 20 mnkr inför 2016. Resterande del av underskottet ligger inom utbildningsverksamheten – grundskola.

–Det är ett bra resultat utifrån det stora effektiviseringskrav som förskolan gick in i 2016 med, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag:
Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.