Alna Sverige AB

För tolfte året i rad utnämner Alna Stockholm Årets Alna-företag bland medlemmarna.

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 16:02 CEST

Kriterierna för att få utmärkelsen är högt ställda. Företaget skall arbeta med alkohol- och drogfrågor på tre nivåer, såväl förebyggande som tidiga insatser och rehabilitering. Juryn består av ledamöter från LO, TCO, arbetsgivare och Alnas ledning.

Utmärkelsen Årets Alna-företag 2005 tilldelas Ledarna

Juryn för Årets Alna-företag har i år beslutat att ge priset till Ledarna, Sveriges chefsorganisation. En serviceorganisation för chefer med ledarroller på olika nivåer i näringslivet och i offentlig verksamhet. Ledarna har 70 000 medlemmar. Att Ledarna ger chefer verktyg för att förebygga och hantera missbruksproblem i tid, är ett av motiven bakom utmärkelsen.

Juryns motivering:
”Ledarna har gjort ett fantastiskt arbete kring alkohol- och drogfrågor i arbetslivet under de två senaste åren. Dels genom det egna inre arbetet vid revideringen av den egna alkohol- och drogpolicyn, dels genom att utåt arbeta med den insikten att deras medlemmar, dvs chefer och arbetsledare har stor möjlighet att förebygga när det gäller alkohol och droger i arbetslivet.

I Ledarnas verksamhetsidé ingår att ge sina medlemmar (chefer) stöd i chefsrollen. Här har stödet varit att ge dem verktyg för att kunna förebygga och hantera missbruksproblem i tid. Detta görs nu kontinuerligt i hela landet genom att erbjuda idédagar, gratis information via hemsidan och ”Chefsguiden”, samt artiklar i tidningsbilagor.

I det inre arbetet har Ledarna satsat mycket på att utveckla system för medarbetarsamtal, vilket är en viktig del i ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Med människan i fokus, ett organisatoriskt ”tänk”, satsning på ett aktivt ledarskap och en mycket tydlig policy har ledarna skapat en organisation som fungerar förebyggande. De har också lyckats att skapa arbetssätt att förmedla detta utåt, till sina medlemmar, som är chefer i andra organisationer.”

– Jag är både glad och stolt över att Ledarna har fått utmärkelsen. Det är mycket viktigt att arbeta förebyggande för att motverka alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatserna. Det gäller såväl våra medlemmar som internt, säger Per Hedelin, Ledarnas verkställande chef.


Prisutdelningen äger rum på konferensen Alna Forum 2005, i Almega-huset, Blasieholmsgatan 5, den 25 oktober, kl 08.30-16.00. Utmärkelsen delas ut ca kl 12.00. Journalister är välkomna att delta. Temat på Alna Forum 2005 är ”Alkohol och droger i arbetslivet – har vi råd att inte bry oss? ”. Se även alna.se.

Övriga upplysningar lämnas av:
Lotta Almgren, kanslichef, Alna Stockholm, 08-564 407 70, 073-382 20 56, e-post lotta.almgren@alna.se eller Ingela Eriksson, informatör, Alna, 070-776 44 50 och Per Hedelin, verkställande chef, Ledarna, 08-598 99 178, 070-565 78 08, e-post per.hedelin@ledarna.se eller Anne Kuylenstierna, informationschef, Ledarna, 08-598 99 064, 070-573 55 68, e-post anne.kuylenstierna@ledarna.se

Fakta om Alna: Alna bildades 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län. Idag finns det nio regionala Alna i Sverige. Samarbetet mellan arbetsmarknadens parter har sedan starten varit en av grundstenarna för Alnas verksamhet. Alla arbetsplatser kan bli medlemmar. Som medlem får arbetsplatsen råd och stöd i alla frågor som rör alkohol och droger i arbetslivet.